มีคู่หรือไม่มีคู่ ก็มีความสุขได้ ถ้าอยู่เป็น

การมีคู่หรือไม่มีคู่นั้น

ไม่ใช่ตัวกำหนดความสุขในชีวิตของเราเสมอไป

 

คนมีคู่บางคนอาจจะต้องทุกข์ใจ

กับเรื่องปัญหาต่างๆในชีวิตคู่ก็เป็นได้

ส่วนคนไม่มีคู่อาจจะต้องทุกข์ที่ต้องอยู่คนเดียว

มองเห็นคนอื่นเขารักกัน โดยที่ตัวเองไม่มีใคร

 

แต่นั่นมันไม่ใช่เหตุผลที่จะมาบอกว่าชีวิตเราเป็นทุกข์เพราะมัน

 

ความทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองมากกว่า

ว่าเราจะกำหนดชีวิตของเราให้มันเป็นไปยังไง

คนมีคู่จะมีความสุข ถ้าเข้าใจกัน ซื่อสัตย์ต่อกัน

และรักกัน เหมือนวันแรกที่ได้เจอกัน

 

ส่วนคนไม่มีคู่ก็สามารถที่จะมีความสุขได้

หากพวกเขาลองมองไปรอบๆตัว พวกเขาก็ยังมี

เพื่อน พี่น้อง ครอบครัวของเขาอยู่

เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตให้มีความสุข

มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมด

มันขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นใช้ชีวิตในตอนนี้อย่างไร

และเราใช้ชีวิตเป็นหรือเปล่า? หากเราคิดที่จะทำ

ให้ชีวิตของเรามีความสุข มันก็ต้องมีความสุขได้แน่นอน