โจโฉที่ว่าร้ายก็ยังมีคนรัก เล่าปี่ที่ดีนักก็ยังมีคนชัง

จากคำพูดข้างต้นที่ว่า “โจโฉที่ว่าร้ายก็ยังมีคนที่รัก เล่าปี่ที่ดีนักก็ยังมีคนชัง”

เปรียบเสมือนว่าไม่ว่าเราจะดีจะเลวแค่ไหนก็ยังมีคนที่ทั้งรักและเกลียดเรา

 

ไม่จำเป็นเสมอไปว่าการที่เราเป็นคนดีจะมีแต่คนชอบและรักเรา

เพราะบางครั้งก็ย่อมมีคนที่ไม่พอใจและเกลียดเราอยู่เสมอ

เพราะบนโลกนี้ไม่มีใครดีใครเลวไปเสียทั้งหมด

โจรขโมยที่ว่าเป็นคนเลว เขาก็ขโมยเพื่อหาเงินเพื่อมาเลี้ยงครอบครัว

เลี้ยงลูกของเขา ใช่ว่าการเป็นโจรผู้ร้ายจะเลวอย่างเดียวเสมอไป

 

เหมือนกับเหรียญที่มีสองด้านทั้งหัวและก้อย

คนเราก็เช่นกัน ไม่มีใครดีที่สุด และก็ไม่มีใครที่เลวที่สุด

 

สิ่งที่เราควรทำคือปล่อยวางและเข้าใจเกี่ยวกับโลกนี้ให้มาก

เพราะถือว่าเป็นสัจธรรมของโลกของเรา ที่มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียด

 

การที่เรามัวแต่คิดว่าใครบ้างที่ไม่ชอบเรา แล้วเราต้องทำยังไงให้เขาชอบเรา

ใครบางที่เกลียดเรา แล้วต้องทำยังไงเขาถึงจะเลิกเกลียดเรา

มีแต่จะทำให้จิตใจเราเป็นทุกข์เสียเปล่าๆ

เพราะหากคนๆนั้นไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตของคุณ

คุณก็ไม่ต้องไปคิดมากหรือเสียเวลากับพวกเขา

 

สู้เอาเวลาทั้งหมดไปทำสิ่งต่างๆให้กับคนรอบตัวคุณ

หรือคนที่แคร์คุณจะดีเสียกว่า