คู่ชีวิตไม่ต้องดีที่สุด ขอแค่เข้าใจกันก็พอ

ในบางครั้งชีวิตของเรา ก็ต้องการแค่

ใครสักคนที่พร้อมจะเข้าใจในตัวเรา

 

คนที่บางครั้งไม่ต้องเอ่ยปากพูดใดๆออกมา

ก็เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อความหมาย

คนที่สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นคู่ชีวิต

ที่เราพร้อมจะฝากชีวิตของเราเอาไว้กับเขา

 

ชีวิตคนเรานั้นจริงๆก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมาย

แค่ใครสักคนที่พร้อมอยู่เคียงข้างเราไปจนแก่เฒ่า

 

คอยดูแลเราในยามที่เราอ่อนแอและไร้กำลัง

คอยให้กำลังใจในยามที่เราท้อแท้และสิ้นหวัง

คอยช่วยเหลือเราในยามที่เราเดือดร้อนหรือเป็นทุกข์

คนที่คอยกอดเราในวันที่เราหนาวหรือต้องการใครสักคน

 

ชีวิตคนเราถ้ามีแค่นี้ อย่างน้อยก็สุขใจแล้ว

แค่คู่ชีวิตที่เข้าใจกัน และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็เกินพอ ..