ยอมถอยออกมา หากทำดีแล้ว แต่เขาไม่เห็นค่าของเรา

หากเราทำมันอย่างเต็มที่แล้ว

แต่เขากลับไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำ

 

เราควรที่จะฝืนทำต่อไปแบบนั้น?

หรือเราควรจะเดินถอยออกมาดี?

อย่าลืมนะว่าหากเราฝืนทำต่อไป

เราก็ยิ่งไม่มีคุณค่ามากขึ้นไปอีก

 

ไม่ใช่แค่ในสายตาของเขาหรอกนะ

ที่เห็นเราไม่มีคุณค่า แต่เราจะทำให้เรา

ลดคุณค่าลงไป หากเรายังพยายามฝืนอยู่

 

เพราะบางทีเราก็ควรที่จะยืนอยู่ในจุดที่เรา

ควรจะอยู่ ไม่ใช่จุดที่เราฝืนที่จะอยู่

 

เพราะที่ตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ของเรา

ขืนอยู่ไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย

ถอยออกมาอยู่ในที่ๆเราสบายใจดีกว่า

อย่างน้อยเราก็มีความสุขกับมัน ไม่ต้องไปฝืนทำเพื่อ

คนที่เขาไม่เห็นคุณค่าของเรา

 

เพราะต่อให้เราจะพยายามมากมายแค่ไหน

หากเขาไม่เห็นคุณค่าของเรา ความพยายามของเรา

ก็เปล่าประโยชน์ …