เป็นผู้หญิงใจสวย ต้องรู้จักให้อภัยคนอื่น

การ “ให้อภัย” คือการให้ที่มีค่ามากที่สุด

เพราะอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องผูกจิตพยาบาทกับใคร

 

จะได้ไม่ต้องสร้างเวรสร้างกรรมต่อกัน

อะไรที่เกิดขึ้นก็ปล่อยมันไป ไม่ต้องมาคิดแค้นต่อกัน

ผู้หญิงใจสวย มักจะให้อภัยคนอื่นเสมอ

ถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะทำร้ายเธอมามากแค่ไหน

 

แต่การให้อภัย ไม่ได้หมายความว่าเรายอมให้กับเขา

แต่แค่เป็นการที่เราไม่เอาเขาเข้ามาใส่ใจของเรา

 

พูดง่ายๆก็คือ ให้อภัยแล้วไม่ต้องมายุ่งหรือข้องเกี่ยวกัน

ต่างคนต่างอยู่ ไม่ต้องมีเวรมีกรรมต่อกันอีกต่อไป

 

นอกจากจะเป็นการให้อภัยแล้ว ยังอาจจะทำให้ชีวิตเราสงบ

และหลุดพ้นจากความแค้นหรือความอาฆาตพยาบาททั้งปวง

เป็นการสร้างความสุขอย่างหนึ่งให้จิตใจของเรา

ทำให้เราไม่ต้องผูกจิตพยาบาทกับใครก็ตาม

แล้วเราจะรู้สึกว่าการให้อภัยนั้นมันไม่ได้ยาก

อยู่ที่ใจของเรา ว่าเราจะระงับความโกรธหรือความแค้น

ได้หรือไม่ ก็เท่านั้น …