ไม่ต้องโกรธไม่ต้องเกลียดแต่ขอแค่จำให้ขึ้นใจ

เวลาใครทำอะไรไม่ดีให้เรานั้น

ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปโกรธหรือไปเกลียดเขา

 

เพราะมันจะทำให้เรามีแต่ความแค้น

ไม่มีความสุข เพราะความโกรธและไฟที่สุมอก

 

ขอแค่เราจำสิ่งที่คนพวกนั้นทำกับคุณให้ขึ้นใจ

และนำมันมาเป็นบทเรียนในชีวิตของคุณก็เพียงพอ

 

ให้เราคิดเสียว่าคนเหล่านั้นเปรียบเสมือน

คุณครูที่สอนให้เราเข้าใจในชีวิต และเข้มแข็งมากขึ้น

 

ทำให้เรามีภูมิต้านทานต่อสิ่งต่างๆที่ไม่ดีที่เขาเคยทำ

และจะไม่มีวันยอมให้ใครกลับมาทำซ้ำอีกครั้งได้

 

คนที่จะเข้มแข็งและเติบโตก็ต้องผ่านเรื่องร้ายๆมาก่อน

ไม่มีใครหรอกที่เข้มแข็งและเติบโตมาได้โดยไม่เคยผ่านบทเรียนในชีวิต