อย่ามาเสียดายอะไรทีหลัง ถ้าตอนที่มีอยู่คุณไม่รักษามันเอง

คนบางคนนั้นมักจะโหยหาหรืออยากแก้ตัว

ในวันที่ทุกอย่างมันสายจนเกินไปแล้ว

ตอนที่เขามีโอกาส เขาก็กลับทิ้งโอกาสนั้นไปไม่สนใจ

 

แล้วแบบนี้จะโทษใครได้ ในเมื่อตอนที่คุณมีโอกาสอยู่

คุณไม่คิดที่จะรักษาโอกาสนั้น แต่พอวันไหนที่คุณไม่มีโอกาส

ในการแก้ตัว หรือแก้ไขในสิ่งที่เกิดขึ้น

คุณกลับมารู้สึกเสียดายทีหลัง แบบนั้นมันก็ไม่ถูกต้อง

เพราะฉะนั้นในตอนที่เรายังมีคนที่เรารัก ตอนที่ยังรักกันอยู่

ก็รักกันให้มากๆ อย่ามาคิดได้ตอนที่มันสายจนเกินไปแล้ว

เพราะเราอาจจะไม่มีโอกาสกลับไปแก้ไขอะไรให้มันดีขึ้นได้

คนที่ทิ้งโอกาสไปในตอนที่เขายังมีโอกาสนั้น ไม่สมควรที่จะได้รับ

โอกาสในการแก้ไขหรือปรับปรุงตัวหรอกนะ เพราะตอนที่เขามี

เขากลับไม่เห็นคุณค่าของมันเอง แบบนี้จะโทษใครได้ล่ะ?