ปล่อยให้มันเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็นก็แล้วกัน

เรื่องบางเรื่องนั้นเราก็ควรที่จะปล่อยให้มันเป็นไป

ในแบบที่มันควรจะเป็น ไม่ต้องไปแทรกแซงหรือ

เข้าไปยุ่งกับมันจะดีที่สุด

 

เพราะบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ถูกต้องและดีที่สุดแล้ว

โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับมันเลย

เพราะถ้าเราเข้าไปยุ่ง บางครั้งอาจจะทำให้ทุกอย่างนั้น

ดูแย่ลงกว่าเดิมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือ

ปล่อยให้มันเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็น

 

คิดเอาไว้เสมอว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด เราไม่สามารถไปยุ่ง

หรือพยายามแก้ไขมันได้ เพราะมันอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาได้

ในการใช้ชีวิตเราก็ต้องรู้จักปลงบ้าง อย่าพยายามยึดติดสิ่งไหน

มากไปจนเกินความจำเป็น เพราะนั่นจะทำให้เราไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิตได้

ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามในสิ่งที่มันควรจะเป็นดีกว่า ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับมัน