ทุกอย่างมันสอนให้เราก้าวไปข้างหน้า ไม่ว่าเราจะต้องเผชิญอะไรอีกก็ตาม

ทุกอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นกับเรา มันคอยสอนให้เรา

เดินไปข้างหน้า ไม่ว่าเราจะต้องเผชิญกับอะไรก็ตาม

การที่เรากลัวมัวแต่เดินถอยหลัง มีแต่จะทำให้เรา

ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้หรอกนะ

เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจออะไรก็อย่ากลัว

ให้เผชิญหน้ากับมันให้รู้แล้วรู้รอด เพราะว่า

ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในชีวิตของคนเรานั้น

มีไว้ให้เผชิญหน้าและแก้ไข ไม่ใช่มีไว้ให้เราหนี

หากเราสามารถที่จะสู้กับมันและเผชิญหน้ากับมัน

วันข้างหน้าต่อให้เราต้องเจอกับปัญหาที่หนักหนแค่ไหน

เราก็สามารถที่จะก้าวผ่านมันไปได้อย่างมั่นใจ

 

ยิ่งเราพยายามหนีปัญหาไม่กล้าเผชิญหน้ากับมันเท่าไหร่

เราก็ยิ่งจะเพิ่มปัญหาให้กับตัวของเราเองมากขึ้นเท่านั้น

เพราะฉะนั้นอย่ากลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับปัญหา

แต่จงกลัวการหนีปัญหาจะดีกว่านะ