บางทีเราก็มักทำร้ายตัวเองด้วยการ “คาดหวัง”

สาเหตุของความผิดหวังนั้นเกิดมาจากการที่เรา

ไปคาดหวังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

 

เมื่อมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง

เราก็มักจะรู้สึกผิดหวัง กับสิ่งที่เกิดขึ้น

นั่นเพราะว่าเราไปคาดหวังเอาไว้นั่นเอง

ถ้าเราไม่คาดหวัง เราก็ไม่ต้องผิดหวัง

คนเราส่วนใหญ่มักจะชอบทำร้ายตัวเองทางอ้อม

โดยการคาดหวังอะไรที่เป็นไปได้ยาก พอไม่เป็นตาม

ที่เขาคาดหวัง พวกเขาก็จะผิดหวังในสิ่งที่มันเกิดขึ้น

 

เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากผิดหวังเราก็ไม่ต้องคาดหวัง

หรือพยายามคาดหวังไม่ต้องมากจนเกินไป และสิ่งที่เราคาดหวัง

ต้องเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง ไม่ใช่ไปคาดหวังกับเรื่องลมๆแล้งๆ

การที่เราไปคาดหวังกับสิ่งที่ลมๆแล้งๆ และเกิดขึ้นได้ยาก

มักจะมีโอกาสที่จะทำให้เราผิดหวังมากขึ้น การที่เราคาดหวังกับสิ่งที่เป็นไปได้ยาก

เราก็ต้องเตรียมใจให้พร้อมที่ว่าเราอาจจะต้องพบเจอกับความผิดหวัง

 

ถึงแม้ว่าชีวิตคนเราจะไม่ชอบความผิดหวัง แต่เราก็ต้องสามารถที่จะยอมรับความผิดหวังให้ได้

เพราะบนโลกนี้ไม่มีใครหรอกนะ ที่จะสมหวังดั่งใจปรารถนาไปซะทุกอย่างในชีวิต