บางทีก็ไม่ต้องคุยกับใครอะดีสุด “เปลืองความรู้สึก”

คนบางคนนั้นเข้ามาในชีวิตของเราและทำให้เรารู้สึกว่า

ไม่น่าเสียเวลาคุยด้วยเลย

บางทีเราก็มานั่งคิดกันใช่ไหมว่า บางครั้งนั้นเราอยู่คนเดียว

เงียบๆใช้ชีวิตตามแบบของเรามันคงจะดีกว่าการที่เราพยายาม

หาใครสักคนเข้ามาในชีวิต และสุดท้ายมันก็ทำให้เราปวดหัว

หรือเข้ากันไม่ได้ นอกจากจะเสียดายเวลาแล้ว ยังเสียดายความรู้สึกอีกด้วย

จนเราคิดว่าบางทีเราก็ไม่ต้องคุยกับใครเลยจะดีที่สุด

อย่างน้อยก็ไม่ต้องมาเปลืองความรู้สึกที่เราต้องไปมีให้คนอื่น

พอจะเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามา ก็มีแต่คนที่เข้ามาทำร้าย

ความรู้สึกของเรากันหมด

 

ถ้าเป็นแบบนั้นการอยู่คนเดียวก็อาจจะเป็นทางออกที่ดี

ในการใช้ชีวิตของเรา เพราะถ้าต้องมีใครเข้ามาในชีวิต

แล้วทำให้เราไม่มีความสุข เปลืองความรู้สึก

ก็ไม่รู้ว่าจะต้องมีมันไปเพื่ออะไร

 

หากว่าการอยู่คนเดียวแล้วทำให้เรามีความสุขมากพอ

เราก็ไม่ต้องไปหาความทุกข์เข้ามาใส่ในชีวิตเราหรอกนะ