ไม่ต้องเรียกร้องอะไร “ถ้าเราใช่” เค้าจะตัดทุกคนออกไปเอง

บางครั้งนั้นถ้าเราใช่สำหรับเขา บางทีเราก็ไม่จำเป็น

ที่จะต้องเรียกร้องอะไรจากเขาเลยด้วยซ้ำ

ไม่ต้องพยายามเอาชนะใจเขา เพราะเขาจะคัดทุกคน

ออกไปจากชีวิตและเหลือไว้แค่คุณคนเดียวเอง

แต่ถ้าคุณนั้นไม่ใช่สำหรับเขา ต่อให้จะพยายามมากแค่ไหน

ยังไงเขาก็ไม่เลือกคุณอยู่ดี เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าเราไม่ใช่

สำหรับเขา ก็อย่าพยายามมากไปจนไม่ยอมรับความจริงเลยนะ

เพราะคนที่ใช่นั้น บางทีแทบจะไม่ต้องพยายามอะไรเลย

ก็ได้มาซึ่งความรักที่เขาต้องการจะมอบให้ แตกต่างจากคนที่ไม่ใช่

ที่ต่อให้พยายามทุ่มเทมากแค่ไหน เขาก็มองเราเป็นแค่คนรู้จักคนนึง

 

อย่าลืมนะว่าหากว่าเราใช่สำหรับเขา เขาจะคัดคนอื่นออกไปจากชีวิตเขา

และเลือกแค่คุณเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่หากคุณไม่ใช่สำหรับเขา

เขาก็จะคัดคุณออกไป สิ่งที่เราทำได้ก็คือยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

เพราะเราไม่สามารถบังคับจิตใจคนอื่นให้เขารู้สึกกับเราอย่างไรได้นั่นเอง