ไม่ใช่คนดี แต่ก็ไม่ร้าย กับคนอื่นก่อนเช่นกัน

กล้าพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่า ตัวเราเองนั้น

ก็ไม่ใช่คนดีเลิศเลออะไรหรอก แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้น

เราก็ไม่เคยร้ายกับคนอื่น โดยที่ไม่มีสาเหตุมาก่อน

 

คือพูดง่ายๆก็คือ ใครดีมากับเรา เราก็ดีกับคนนั้นตอบ

ใครร้ายมาเราก็ร้ายตอบ จริงๆก็ไม่ใช่คนดีอะไรหรอก

เป็นคนเทาๆมากกว่า

แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่อย่างน้อยเราก็รู้จักผิดชอบชั่วดี

รู้ตัวดีว่าเราควรจะทำดีกับใคร และไม่ควรทำดีกับใคร

ไม่ใช่เป็นคนที่จะคิดร้ายกับคนอื่น โดยที่ไม่มีเหตุผล

 

เพราะบางครั้งนั้นการเป็นคนดีมากจนเกินไปก็อาจจะทำ

ให้เราถูกคนอื่นเอาเปรียบหรือถูกคนอื่นรังแก ทำให้เรา

ก็ต้องปกป้องตัวเองเอาไว้บ้าง ไม่อย่างนั้นคงอาจจะได้

กลายเป็นของเล่นของคนอื่น

เป็นคนง่ายๆที่แบบว่าใครดีมาก็ดีตอบ ใครร้ายมาก็ร้ายตอบ

ชีวิตคนเรามันก็เป็นแบบนั้นหรือเปล่า? เป็นแม่พระมากจนเกินไป

ก็มีแต่คนรังแกและเอาเปรียบ จะเป็นคนนิสัยแย่จนเกินไป

ก็จะกลายเป็นไม่มีใครคบ ไม่มีใครสนใจ เป็นคนกลางๆแบบนี้แหละ

ดีที่สุดแล้วแหละ เชื่อเราเหอะ