สามสิ่งที่ควรรีบพูดคือ “บอกรัก ขอบคุณ ขอโทษ”

บางสิ่งบางอย่างนั้นเราก็ควรที่จะพูดมันออกไปนะ

เพราะบางครั้งเราอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้พูดออกไปอีกแล้ว

 

เราควรที่จะบอกรักคนที่เรารัก ในวันที่เรายังมีโอกาสได้บอก

ก่อนที่ทุกอย่างนั้นจะสายเกินไปที่จะได้บอกรักเขา

ในตอนที่เรายังมีโอกาสเราไม่ยอมบอก แล้วสุดท้ายเราอาจจะ

ต้องมานั่งเสียใจในตอนที่เราไม่มีโอกาสได้บอกรักเขาแล้วก็ได้

เราควรที่จะขอบคุณคนที่เราควรขอบคุณและตอบแทนบุญคุณเขา

ในตอนที่เรายังมีโอกาส อย่าปล่อยให้คนอื่นหาว่าคุณเป็นคนไม่รู้จัก

บุญคุณคนอื่นเด็ดขาด ถ้ามีโอกาสก็ควรขอบคุณเขาและตอบแทน

ในสิ่งที่เขาทำให้กับเราในทันที

เราควรที่จะขอโทษใครสักคนที่เราทำผิดกับเขา ในตอนที่เรายังมีโอกาส

หากสิ่งที่เราทำนั้นมันผิด เราก็ต้องขอโทษเขา แค่คำว่าขอโทษคำเดียว

เขาอาจจะรู้สึกดีขึ้นกับเราก็ได้ แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ต้องห้ามทำผิดซ้ำอีก

ไม่อย่างนั้นคำขอโทษมันก็จะดูไม่มีน้ำหนักและไม่น่าเชื่อถือ

 

คำสามคำนี้เราควรพูดทุกครั้งที่เรามีโอกาส อย่าปล่อยโอกาสให้มันหลุดลอยไป

รีบคว้าเอาไว้ ไม่อย่างนั้นเราอาจจะต้องมานั่งเสียดายในภายหลังก็เป็นได้