ต้องแยกแยะให้ได้ก่อนว่า ทุกข์เกิดมาจาก “ไม่มี” หรือ “ไม่พอ”

บางครั้งเราก็อยากได้อยากมีในสิ่งที่เราไม่มี

นั่นจึงทำให้เราเป็นทุกข์ เพราะเราต้องการมัน

คนเรามักจะสร้างความอยากให้กับตัวเอง ก่อเกิด

เป็นกิเลสในจิตใจ ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่มีความสุข

 

บางทีเราก็ต้องถามตัวเองก่อนให้ได้ว่า ที่เราเป็นทุกข์แบบนี้

เป็นเพราะว่าเรา “ไม่มี” หรือว่าเรา “ไม่พอ” กันแน่

หากเรามีอยู่แล้ว แต่เราไม่รู้จักพอ ต่อให้เราได้อะไรมาครอบครอง

เราก็ไม่มีวันพอ ต้องการสิ่งใหม่ๆมาเติมเต็มความต้องการของเราอยู่ดี

การรู้จักพอประมาณ คือสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุข ไม่ต้องอยากได้อยากมี

เหมือนคนอื่นเขาหรอก มีแต่จะสร้างภาระ สร้างหนี้ ทำให้ชีวิตไม่มีความสุขเปล่าๆ

ของบางอย่างนั้นเราก็มีพออยู่แล้ว แต่ถ้ายังดันทุรังที่จะอยากได้มาเพิ่ม

ก็เป็นการสร้างภาระที่เกินความจำเป็นให้กับตัวเองเปล่าๆ เราจงภูมิใจในสิ่งที่เรามี

แล้วชีวิตของเราจะมีความสุข ไม่ต้องพยายามดิ้นรนหาอะไรมาเติมเต็มให้กับ

กิเลสภายในใจของตัวเราเอง นั่นแหละจะทำให้เรามีความสุขในชีวิตมากกว่า