อย่าพยายามที่จะรับรู้ทุกเรื่องเลย มันเหนื่อย

เราอย่าพยายามที่จะรับรู้เรื่องราวทุกเรื่องเลยนะ

เพราะบางทีมันก็เหนื่อยจนเกินที่เราจะรับได้ไหว

อะไรที่เราสามารถปล่อยวางได้ เราก็ควรปล่อย

 

ไม่ควรที่จะรั้งหรือฝืนกับเรื่องทั้งหมดในชีวิตไว้คนเดียว

เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแบกโลกทั้งโลกเอาไว้ได้หรอกนะ

 

อะไรที่เราปล่อยได้ก็ต้องปล่อยในบางครั้ง ถึงแม้ว่าเราไม่อยาก

ที่จะปล่อยมันไปก็ตาม แต่การยึดติดอยู่กับสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์

แน่นอนว่ามันย่อมทำให้เราไม่มีความสุข

เรื่องไหนที่มันแย่ๆ ก็อย่าพยายามที่จะรับรู้มันเลย

เพราะเรื่องบางเรื่องเราทำเป็นไม่สนใจ มันก็อาจจะดีกว่า

ที่เราไปรับรู้มา ทำให้เราเป็นกังวล ไม่มีความสุขในชีวิต

เราไม่สามารถรับฟังเรื่องแย่ๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา

ได้ทุกเรื่องหรอกนะ เรื่องไหนที่มันเกินกำลังของเรา

เราก็ต้องปล่อยมันไป ยิ่งเราเก็บเอามาใส่ใจมากเท่าไหร่

ความสุขในชีวิตของเรา มันก็ยิ่งหายไปจากเรามากขึ้นเท่านั้น