แม่เราไม่ได้คลอดเรามา เพื่อให้เราแคร์คนทั้งโลกหรอกนะ

ไม่มีใครที่จะมานั่งแคร์คนทั้งโลกได้หรอกนะ เราควรจะเลือก

แคร์คนที่สำคัญกับเรามากจริงๆก็พอ คนที่ไม่ได้มีส่วนอะไรกับ

ชีวิตของเรา เราก็ไม่ต้องไปสนใจหรอก มันจะทำให้เรา

ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเปล่าๆ

เพราะการที่เราแคร์คนอื่นมากจนเกินไป บางทีมันก็อาจจะกลายเป็น

ดาบสองคมที่ทำให้เราไม่มีความสุข เพราะเรื่องบางเรื่องนั้นมันก็

ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลย การที่เราเข้าไปยุ่งก็เหมือนกับการ

แกว่งเท้าหาเสี้ยนเปล่าๆ นอกจากจะทำให้เราไม่มีความสุข เราอาจจะมีปัญหาตามมา

 

เพราะฉะนั้นจงเลือกแคร์คนที่เราควรจะแคร์จริงๆ อย่าไปแคร์ใคร

พร่ำเพรื่อจนไม่เหลือความรู้สึกดีๆเข้ามาในชีวิตเลยนะ

หากต้องไปแคร์ความรู้สึกคนอื่น แล้วทำให้ความรู้สึกตัวเองต้องหม่นหมอง

ก็สู้ไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปสนใจจะดีกว่า รักตัวเองให้มาก แล้วเราจะมีความสุข

การแคร์คนทั้งโลกมันหนักเกินไปที่เราจะทำ เพราะฉะนั้นอย่าไปแคร์คนทุกคนเลย

ให้แคร์เฉพาะคนที่สำคัญและรักเราจะดีที่สุด