ไม่มีใครรู้ว่าเรา “พยายาม” แค่ไหน นอกจากตัวเราเองหรอก

มุมมองของคนอื่นที่มองเรา กับมุมมองของตัวเราเองที่มองตัวเองนั้น

ย่อมแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะ คนอื่นมักจะมองจากในมุมของเขาและตัดสิน

บางทีเขาก็ไม่รู้หรอกนะว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกยังไง

 

การทำอะไรสักอย่าง หากเราพยายามเต็มที่กับมันแล้ว เราก็ไม่ต้องสนใจหรอก

ต่อให้คนอื่นจะมองและบอกเราว่าเราไม่มีความพยายาม นั่นอาจเป็นเพราะว่า

เขายังไม่ได้เห็นมุมๆนั้นของเรา แต่เราคือตัวของเราเอง เราเห็นและรู้ดีมาตลอด

เพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้หรอกว่าเราพยายามมากแค่ไหน นอกจากตัวของเราเอง

หากเรามั่นใจและมุ่งมั่นพอ ก็จงทำมันต่อไปเถอะนะ ไม่ต้องไปสนลมปากใคร

เพราะนอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้ว มันยังคอยแต่จะบั่นทอนกำลังใจของเรา

ทำให้เราไม่มีเรี่ยวแรงที่จะสู้ต่อไป ทั้งๆที่คำพูดพวกนั้นก็ไม่ได้มีค่ามากพอ

ขอแค่เรารู้ตัวของเราดีเท่านั้นก็เพียงพอแล้วล่ะ

รู้แค่ว่าเราทำอะไร เราพยายามแค่ไหน แค่นั้นมันก็เพียงพอ

ที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่เราทำได้แล้วล่ะ …