แค่เธอบอกว่าไม่ต้องการ เราก็พร้อมที่จะหายไป

การที่เป็นคนที่เขาไม่ต้องการนั้น ยิ่งอยู่ไป

มันก็ยิ่งทรมานหัวใจตัวเองเปล่าๆ

เพราะเขาไม่ได้มีความต้องการอะไรในตัวเรา

ไม่ได้ต้องการอยากเจอหน้าเรา อยากคุยกับเรา

การที่เราพยายามแทรกตัวเข้าไปในชีวิตเขานั้น

ก็เหมือนกับการเข้าไปยุ่งและวุ่นวายในชีวิตเขา

 

หากเขาบอกหรือแสดงท่าทีว่าไม่ได้ต้องการเราอีกต่อไป

เราก็ควรที่จะบอกตัวเองให้ออกไปจากชีวิตของเขาได้แล้ว

 

บอกกับตัวเองเอาไว้อยู่เสมอว่าเขาไม่ต้องการเราแล้ว

แล้วเราจะหน้าด้านทนอยู่ไปเพื่ออะไร? ยิ่งอยู่ก็เหมือน

ยิ่งลดคุณค่าในตัวของเราเอง

 

เอาเวลาที่มีไปอยู่กับคนที่เขาต้องการเรา และเห็นคุณค่า

ในตัวของเราจะดีกว่านะ อย่างน้อยเราก็มีคุณค่าในสายตาเขา

ไม่ต้องมานั่งเสียใจให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา

ถ้าอยู่ที่ไหนแล้วมันรู้สึกไม่โอเค และเขาไม่ต้องการเราก็แค่เดินออกมา

ยืนผิดที่ ผิดเวลา มันทำให้เราไม่มีค่าและเสียเวลาเปล่าๆนะ