สองสิ่งที่ห้ามไปดูถูกคนอื่น ความรักของใคร กับความฝันของคนอื่น

ทุกๆคนนั้นย่อมมีความรักในแบบของตัวเอง

และมีความฝันในแบบของตัวเองกันทั้งนั้น

 

การที่เราไปดูถูกความฝันหรือความรักของคนอื่น

ก็เหมือนเป็นการไปดูถูกในสิ่งที่เขาศรัทธาและเชื่อมั่น

มันเป็นสิ่งที่จะทำให้คนอื่นไม่พอใจในตัวของเราได้

เราควรที่จะเคารพในสิทธิ์ของคนอื่น หากเราอยากที่จะให้

คนอื่นเคารพในตัวเราด้วยเช่นกัน

 

ความรักของแต่ละคนนั้นมันตีความหมายได้ไม่เหมือนกันหรอก

จะเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานแล้วไปดูถูกความรักคนอื่น

มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำหรือเปล่า???

 

ส่วนความฝันของคนอื่น มันก็คือสิ่งที่เขาเชื่อและศรัทธา

ความฝันของคนเรานั้นมีไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์

ที่จะไปดูถูกความฝันของคนอื่นหรอกนะ เพราะถ้ามีใครมาดูถูก

ความฝันของเรา เราก็คงจะไม่ชอบใช่มั้ยล่ะ??

เพราะฉะนั้นอย่าดูถูกความฝันของคนอื่นเด็ดขาด

เพราะคนทุกคนมีสิทธิและศักดิ์ศรีในตัวเอง ไม่ควรที่จะดูถูกกัน