เลิกหวังแล้วแหละ สุดท้ายมันจะเป็นแบบไหน ก็ให้มันเป็นไปเถอะ

การคาดหวังที่มากจนเกินไป บางครั้งนั้น

มันก็นำพาความผิดหวังเข้ามาในชีวิตของเรา

แต่ถ้าเราไม่คาดหวังอะไรเลย มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะ?

แต่สิ่งที่เราต้องยอมรับให้ได้มากที่สุดเลยก็คือ

ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น เราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไป

ในแบบที่มันควรจะเป็น

 

ไม่ต้องไปฝืนหรือไปกดดันตัวเองหรอกนะ

อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด เป็นเรื่องปกติของชีวิต

หากเราไปคาดหวังกับมันมากจนเกินไปแล้วล่ะก็

มันก็จะกลายเป็นการกดดันตัวของเราเองเปล่าๆ

เพราะฉะนั้นคาดหวังได้ แต่เราต้องเผื่อใจให้กับ

ความล้มเหลวที่จะเข้ามาในชีวิตของเราด้วย

เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะสมหวังไปตลอดหรอกนะ

มีสมหวัง มันก็ต้องมีผิดหวัง เป็นธรรมดาของชีวิต

 

อยู่ที่ว่าเราจะสามารถยอมรับกับความผิดหวังนั้นได้หรือเปล่า

หากเราสามารถยอมรับกับความผิดหวังได้ เราก็จะมีความสุข

ในการใช้ชีวิตมากกว่า การที่เราไม่ยอมรับกับความผิดหวังที่จะเกิดขึ้น