เพราะยืน “คนละจุด” เลยรู้สึก “คนละอย่าง”

อาจเพราะว่าบางทีเราสองคนนั้น ได้ยืนอยู่ในคนละจุดกัน

ทำให้เราทั้งสองคนนั้นรู้สึกไม่เหมือนกัน เพราะจุดยืนที่ต่างกัน

 

มันคงจะดีกว่านี้ถ้าเราสองคนได้ยืนอยู่ในจุดเดียวกัน

เข้าใจกันได้มากกว่านี้ จะได้เข้าใจกันได้มากขึ้น

ไม่ต้องมาคอยทะเลาะกัน หรือความคิดเห็นไม่ตรงกัน

เพราะทัศนคติและความคิดที่ต่างกัน ที่ทำให้เราไม่ลงรอยกัน

ต่อให้จะพยายามใช้เหตุผลคุยกันแค่ไหน แต่ถ้าคนสองคนนั้น

คิดอะไรไม่เหมือนกัน ต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเอง

และมีทิฐิในตัวเอง ยังไงมันก็คุยกันไม่ได้หรอกนะ

มีแต่จะชวนให้ทะเลาะและไม่เข้าใจกันเปล่าๆ

การจะรักกันนั้นเราควรที่จะยืนในจุดเดียวกัน เพราะว่าเรา

จะได้เข้าใจกันได้มากขึ้น จะได้รู้สึกอะไรคล้ายๆกันกว่านี้

อันนี้เหมือนเราทั้งสองต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างคิด

ไม่มีอะไรที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวพันกันได้เลย มันเลยเกิดเป็นปัญหามาทุกวันนี้