สุดท้ายแล้วคนที่เสียใจ ก็มีแค่กูคนเดียว

แปลกนะที่สุดท้ายแล้วนั้น คนที่ต้องเสียใจมากที่สุด

ก็คือเราคนเดียว เขาแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลย

ทั้งๆที่คนเราก็มีหัวใจเหมือนกัน แต่ทำไมมีแต่เราที่เจ็บ

นั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรกับเรา

อีกแล้ว จึงไม่แปลกหรอกที่จะมีแต่เราที่เสียใจคนเดียว

กับเรื่องของความรัก

 

เพราะคนที่เขาไม่ได้รู้สึกอะไร เขาก็มักจะไม่เสียใจ

หรือไม่ได้มีผลอะไรกับเขาหรอกนะ

อาจเป็นเพราะว่าเรารักเขามาก เรารู้สึกมากกว่า

เวลาที่ทะเลาะหรือมีปัญหากันเลยเป็นเราเองนี่แหละ

ที่เป็นฝ่ายเจ็บมากที่สุด

ส่วนเขาที่แทบไม่เคยรู้สึกอะไรเลยนั้น กลับเป็นฝ่าย

ที่ไม่ต้องรู้สึกอะไรเลย เพราะว่าเขาไม่ได้รู้สึกมาตั้งแต่แรก

 

สุดท้ายแล้วคนที่ต้องเสียใจมากที่สุดก็คือตัวของเราเอง

เพราะว่าเรารู้สึกมากกว่าเขา จริงจังและทุ่มเทมากกว่าเขา

จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงไม่รู้สึกอะไรเลย

นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ทุ่มเท ไม่ได้รู้สึกอะไรเลย

ตั้งแต่แรกนั่นเอง