การห้ามไม่ให้รู้สึกดีกับคนที่เรารักไปแล้ว มันเป็นไปไม่ได้จริงๆ

จะห้ามอะไรก็ห้ามได้นะ แต่จะมาห้ามไม่ให้

รู้สึกดีกับคนที่เรารักไปแล้ว บางทีมันก็ยากเกิน

 

ขึ้นชื่อว่าความรู้สึก ถ้ามันได้รู้สึกไปแล้วมันก็ยาก

ที่จะห้ามไม่ให้รู้สึกได้นะ ขนาดบางครั้งตัวของเราเอง

ยังห้ามความรู้สึกตัวเองไม่ได้เลย

เพราะบางครั้งเราก็มักจะไปรู้สึกดีกับคนที่เรารัก

ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้สนใจเรา ไม่ได้รักเรา แต่อย่างน้อย

มันก็เป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจของเรา

การจะมาห้ามไม่ให้คนอื่นมารู้สึกนั้นมันก็ไม่ถูกหรอกนะ

คนเรามีสิทธิ์ที่จะรู้สึกอะไรก็ได้ แต่ต้องมีขอบเขตในตัวของมันเอง

ไม่ใช่ว่าเรารู้สึกรักใครแล้ว เราจะรักเขาได้เสมอไป

เพราะถ้าเขาไม่ได้รักเรา มันก็เป็นความรู้สึกเพียงแค่ข้างเดียวเท่านั้น

เพราะฉะนั้นหากอยากรู้สึกอะไรกับใครเราก็รู้สึกไปเถอะ แต่ให้จำ

เอาไว้ให้ขึ้นใจเสมอว่า การตบมือข้างเดียวนั้นมันไม่ดังหรอกนะ

เรารู้สึกได้ แต่เราก็ต้องบอกตัวเองด้วยว่าอย่าหลอกตัวเองเด็ดขาด