ถ้าคุณไม่รู้จักคำว่ารักษา ก็จะไม่มีอะไรอยู่กับคุณไปได้ตลอด

คนบางคนนั้น มีความรักอยู่แต่ไม่รู้จักรักษาเอาไว้

สุดท้ายความรักก็ไปจากเขา เพราะตอนที่เขามีมันอยู่นั้น

ไม่รู้จักที่จะดูแลรักษาความรักนั้นเอาไว้

จริงๆแล้วนั้นไม่ใช่แค่ความรักหรอกนะ แต่ทุกสิ่งนั่นแหละ

เวลาเรามีอยู่เราไม่คิดที่จะดูแลรักษา สักวันหนึ่งเมื่อสิ่งๆนั้น

มันได้พังหรือได้หายไป พวกเขาจะรู้สึกเสียดายขึ้นมาเอง

คนรักกันนั้นตอนอยู่ด้วยกัน กลับไม่คิดที่จะทำดี ดูแลเอาใจใส่

กัน พอความรักจบลง กลับคิดที่จะอยากทำดี อยากดูแล

มันก็สายเกินไปที่จะแก้แล้วล่ะ เพราะตอนที่มีโอกาสกลับไม่คิด

ที่จะไขว่คว้าเอาไว้ พอเสียไปกลับต้องการโอกาส

เพราะฉะนั้นตอนที่มีไว้ในครอบครอง ก็จงดูแลรักษาสิ่งนั้นให้ดีๆ

เพราะวันไหนที่คุณพลาดปล่อยสิ่งนั้นหลุดมือไป คุณก็อาจจะไม่มี

โอกาสที่จะได้แก้ตัว และสิ่งนั้นก็อาจจะไม่มีวันกลับมาหาคุณอีกเลยก็ได้