ไม่มีคำสอนใดสอนเราได้ดี เท่าประสบการณ์ที่เราเจอด้วยตัวเอง

เชื่อไหมว่าบทเรียนที่ดีและมีค่ามากที่สุด

ก็คือบทเรียนที่เราเจอเองด้วยตัวของเราเองนี่แหละ

เพราะถ้าไปฟังคนอื่น มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะ

เรื่องบางเรื่องนั้นบางทีเราก็ต้องเจอกับตัวเอง

 

เพราะไม่มีคำสอนใดสอนเราได้ดีไปกว่าประสบการณ์

ที่เราเจอกับตัวของเราเองแล้วล่ะ

 

แต่คนหลายคนกลับหลีกหนีปัญหา ไม่กล้าเผชิญหน้ามัน

ทั้งๆที่นั่นแหละคือบทเรียนที่มีค่า ที่จะทำให้เราเข้มแข็ง

และเติบโตขึ้นมากในอนาคต

เพราะฉะนั้นถ้าปัญหาหรือเรื่องราวแย่ๆต่างๆนั้นเข้ามาในชีวิตของเรา

อย่าพยายามที่จะหนีปัญหาเลยนะ แต่ให้เราสู้กับมันจะดีกว่า

อย่างน้อยถ้าเราผ่านมันไปได้ เราก็ได้รับบทเรียนอันมีค่า

ที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นได้ในอนาคต

เพราะประสบการณ์เหล่านี้ต่อให้ฟังจากคนอื่นมายังไง

มันก็ไม่เท่ากับการที่เราต้องเจอด้วยตัวเองหรอกนะ