ถ้าเราคาดหวังให้น้อยลง ความสุขมันจะเพิ่มขึ้น

การที่เราเป็นทุกข์ไม่มีความสุขนั้น อาจจะเป็นเพราะว่า

เราคาดหวังอะไรมากจนเกินไป จนกลายเป็นการกดดัน

ตัวเราเอง ทำให้เรานั้นไม่มีความสุข

 

ลองลดความคาดหวังลงมาหน่อยก็ดีนะ บางทีอาจจะทำ

ให้เรามีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ก็ได้

 

เพราะการคาดหวังที่มากเท่าไหร่ เวลาที่เราผิดหวัง

เราก็จะเป็นทุกข์มากเท่านั้น ตามความคาดหวังที่เราตั้งไว้

การคาดหวังอะไรน้อยๆ ไม่มากจนเกินไป เวลาผิดหวัง

เราก็จะได้ไม่รู้สึกอะไรกับมันมาก แบบนั้นมันดีกว่านะ

ทุกวันนี้ที่เราไม่มีความสุขในชีวิต อาจเพราะเราคาดหวัง

กับสิ่งที่มันไม่แน่นอนมากจนเกินไป ซึ่งนั่นมันทำให้มี

โอกาสที่เราจะผิดหวังสูงมาก

ลองลดความคาดหวังในสิ่งที่มันไม่แน่นอนลงดูนะ

เราอาจจะค้นพบความสุขมากกว่าเดิมที่เป็นอยู่ก็ได้

คาดหวังทุกอย่างให้น้อยลง โดยเฉพาะเรื่องที่มันไม่แน่นอน

รับรองได้เลยว่าเราจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้น กว่าเดิมอย่างแน่นอน