รอยยิ้มที่เห็นไม่ได้แปลว่ามีความสุขเสมอไป เราอาจจะยิ้มเพื่อซ่อนอะไรเอาไว้ก็ได้

บางครั้งนั้นรอยยิ้มบนใบหน้าก็ไม่ได้แปลว่าคนๆนั้น

จะมีความสุขในชีวิตหรอกนะ เขาอาจจะพยายาม

ฝืนยิ้มทั้งๆที่ความเป็นจริงเจ็บปวดทรมานอยู่ก็ได้

การที่เราเห็นคนอื่นยิ้มแล้วบอกว่าคนๆนั้นมีความสุข

มันคือการตัดสินที่เร็วเกินไปนะ เพราะบางคนเขาก็

ไม่ชอบที่จะแสดงความรู้สึกออกมาทางสีหน้าหรอกนะ

เพราะบางคนชอบที่จะเก็บอาการ เก็บความอ่อนแอ

เอาไว้ ไม่อยากให้ใครรู้ก็เป็นได้

 

เพราะฉะนั้นรอยยิ้มบนใบหน้า ไม่ได้หมายความว่า

จะเป็นการแสดงออกที่มีความสุขเสมอไปหรอกนะ

เพราะสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆของเขา อาจจะกำลังเศร้า

กำลังร้องไห้ให้กับตัวเองอยู่ก็ได้ แต่จำเป็นที่จะต้อง

ปิดบังความรู้สึกนั้นเอาไว้ ไม่ให้ใครได้รู้

 

การที่เรารู้สึกยังไง แต่ไม่สามารถแสดงออกความรู้สึก

นั้นออกไปได้ มันเป็นอะไรที่ทรมานมากๆเลยนะ

แทนที่เราจะสามารถแสดงความรู้สึกจริงๆของเราให้คนอื่นรู้

แต่สุดท้ายกลับต้องเก็บมันเอาไว้ ไม่อยากให้ใครได้รู้