อย่าคิดพยายามเอาชนะใจคนที่มีแต่อคติ

คนที่จิตใจมีแต่ “อคติ” กับเรานั้น

ต่อให้เราพยายามเอาชนะใจเขายังไง

 

เราก็ทำไม่สำเร็จหรอก

เพราะใจของเขาคิดอคติกับเรา

ต่อให้คุณพยายามทำดีเพื่อเอาชนะใจเขา

เขาก็ยังมองคุณแย่ๆอยู่ดี ทุกอย่างที่ทำไป

มันไม่มีค่าสำหรับเขาเลย

มีแต่ตัวคุณเองที่จะต้องเหนื่อยเปล่า

หากพยายามที่จะเอาชนะใจคนที่มีอคติกับคุณ

 

ยิ่งถ้าคุณพยายามใช้เหตุผลกับเขา

แต่เขายิ่งไม่ยอมฟัง นั่นก็ยิ่งไปกันใหญ่

เพราะต่อให้คุณจะพยายามโน้มน้าวเขาแค่ไหน

เขาก็ไม่สนใจอยู่ดี เพราะตอนนี้จิตใจของเขา

ไม่คิดที่จะยอมรับหรือพยายามเข้าใจคุณ

 

การพยายามเอาชนะใจคนที่มีอคติกับเรา

มีแต่จะทำให้เราเหนื่อยเปล่าๆ …