ลองปล่อยทุกอย่างไป แล้วรอดูว่าอะไรที่อยู่กับเรา

ลองปล่อยทุกอย่างไป แล้วรอดูว่าอะไรที่อยู่กับเรา

ประโยคนี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตออกไป

 

แค่ปล่อยทุกสิ่งที่เป็นของนอกกายเราไป ไม่ยึดติด ไม่เหนี่ยวรั้ง

และปล่อยให้เวลาได้ตัดสินด้วยตัวมันเอง

สิ่งไหนที่เป็นของเรามันก็จะเป็นของเราไม่ว่าเราจะไม่ไขว้ขว้ามันหรือจับมัน

และสิ่งไหนที่ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่มีทางเป็นของเรา

สิ่งที่ต้องการที่จะอยู่กับเราจริง ๆ

ไม่ใช่อยู่เพราะของนอกกาย หรือสิ่งของข้างกายเรา

 

จะเป็นคนหรือสิ่งของหากเค้าคาดหวังของนอกกาย

เมื่อเราปล่อยมันไปคนเหล่านั้นก็จะหายไปด้วย

สิ่งที่อยู่กับเราในตอนสุดท้าย สิ่งที่กลับมาหาเราแม้ว่าเราจะปล่อยมันไปกี่ครั้ง

นั่นคือของๆเรา ของที่จะอยู่กับเรา โดยไม่คาดหวังอะไรจากเรา

 

และสิ่งที่เหลือก็คือตัวเราเอง