ถ้าคุณไม่รู้จักคำว่ารักษา ก็จะไม่มีอะไรอยู่กับคุณไปได้ตลอด

ถ้าไม่คิดที่จะ “รักษา” ก็อย่าหวังเลยว่าจะมีอะไรอยู่กับเราไปตลอด

เพราะการรักษาคือการพยายามทำให้สิ่งที่เรารักอยู่กับเรา

 

การไม่คิดที่จะรักษา ก็เหมือนการละเลยสิ่งต่างๆ แม้แต่สิ่งของ

หากเราไม่คิดที่จะรักษามัน สักวันหนึ่งมันก็จะหายหรือพังลงไป

เปรียบเสมือนกับคนนั่นแหละ ถ้าหากไม่คิดที่จะรักษา สักวันหนึ่ง

คนๆนั้นก็อาจจะหายไปจากชีวิตของคุณได้เลย

สิ่งของแม้ว่ามันจะพังหรือหาย เพราะเราไม่รักษา เราก็สามารถที่จะ

หาซื้อหรือนำไปซ่อมได้ แต่ความรู้สึกของคนนั้น มันไม่สามารถหาซื้อ

หรือซ่อมได้หรอกนะ เพราะมันไม่ใช่สิ่งของ

เพราะฉะนั้นในตอนที่คุณยังมีความรักอยู่ ก็จงรักคนที่คุณรักให้ดีๆ

รักษาเขาให้เหมือนว่าคุณไม่อยากที่จะเสียเขาไป

เพราะหากคุณไม่คิดที่จะรักษาเขาไว้ หากสักวันหนึ่งเขาหายไปจากชีวิต

คุณก็ไม่สามารถทำอะไรได้อีกต่อไปแล้วล่ะ …