บางคนเข้ามาเป็นของขวัญ บางคนเข้ามาเป็นบทเรียน

ในชีวิตของคนแต่ละคนมักจะมีเรื่องราวที่ต่างกัน

บางคนอาจจะมีความสุขกับชีวิตและสิ่งรอบกาย

 

ในขณะที่บางคนกำลังวิ่งวุ่นจัดการชีวิตตัวเอง

แบกรับความเสี่ยงกับทุกเรื่องและปัญหารอบกาย

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมหรือปัญหาชีวิต

ทุกวันนี้คนข้างกายคุณมีอิทธิพลมากกว่าที่คุณคิด

 

บางคนอยู่ด้วยแล้วชีวิตเราดีขึ้น​ ประสบความสําเร็จ​มากขึ้น

ในขณะที่อีกอยู่ด้วยแล้วมีแต่พาชีวิตคุณตกต่ำลง

แม้ว่าเราจะเลือกคบคนไม่ได้แต่เราเลือกที่จะให้ใครมีอิทธิพลต่อคุณ

เพราะบางคนเข้าเป็นของขวัญในชีวิต​ของคุณและคนข้างๆตัวคุณ

 

แต่บางคนเข้ามาเป็นบทเรียนเหมือนเป็นเวรเป็นกรรม

ที่ต้องแบกรับและบางทีอาจจะส่งผลกระทบต่อขีวิตคุณระยะยาว

เหมือนที่โบราณเค้าว่า​ คบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัญฑิต​ บัญฑิตพาไปหาผล

ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนๆชีวิตเราก็ขึ้นอยุ่กับคนรอบกาย

 

เลือกสักนิดก่อนคิดจะคบใคร

ใตร่ตรองสักนิดก่อนที่จะเอาใครเข้ามาในชีวิต

 

เพราะพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นดังครูที่จะให้บทเรียนที่ดีและไม่ดีกับคุณ

ทั้งนี้ทั้งนั้น​ ตัวคุณสำคัญที่สุดอยู่ที่คุณเลือก

 

จะเดินทางไหน​ความสำเร็จและความล้มเหลวล้วนอยุ่ที่ตัวคุณ

หากคุณเข้มแข้งมากพอก็ไม่มีอะไรจะบั่นทอนความตั้งใจของคุณได้​