ถ้าคุณไม่รู้จักคำว่ารักษาก็จะไม่มีอะไรอยู่กับคุณไปได้ตลอด

พูดอีกทีก็คงประมาณว่า ถ้าเราไม่รู้จักรักษาสิ่งที่มี

ก็ไม่มีอะไรอยู่กับเราได้นานหรอก

 

ไม่ว่าจะเป็นคำพูด สิ่งของ หรือความรัก

จะเป็นสิ่งที่แตะต้องได้หรือสิ่งที่แตะต้องไม่ได้

ทุกอย่างล้วนต้องการการดูแลรักษา

เพื่อที่มันจะคงอยู่ได้นานเท่านาน

 

แต่ถ้าหากเราไม่รักษา ไม่รู้จักดูแล สักวันนึงมันก็ต้องพังลงไป

ถ้าเป็นจิตใจคนยิ่งต้องดูแลรักษาให้ดี

เพราะถ้ามันแตกสลายไปแล้วก็ไม่มีอัจฉริยะคนไหนบนโลก

ที่จะสามารถซ่อมแซมมันให้ได้เหมือนปกติ

 

อะไรที่แตกไปแล้วก็ไม่สามารถทำให้เป็นเหมือนเดิมได้อีก

มันคือสัจธรรมของทุกสิ่งบนโลก

ฉะนั้นเมื่อคุณยังมีโอกาสที่จะรักษาสิ่งที่มีอยู่รอบตัวคุณ

รักษาความสัมพันธ์กับคนสำคัญของคุณ

 

ก็จงรักษาไว้ให้ดีที่สุด เพื่อให้ทุกอย่างได้อยู่กับคุณตราบนานเท่านาน