ทิ้งๆมันไปบ้าง อะไรที่ทำให้เหนื่อยใจอะ

เนอะ  ทิ้งมันไปบ้างจะไปเก็บทุกอย่างให้ไม่สบายใจทำไม

ในเมื่อความคิดก็เป็นของคุณ ทำไมคุณจะจัดระเบียบมันไม่ได้ละ

 

คุณสามารถเลือกที่จะเก็บสิ่งดีไว้ในใจ

คุณสามารถเลือกที่จะทิ้งอะไรก็ได้ที่คุณไม่สบายใจ

คุณทำได้ มันเป็นสิทธิของคุณ

จิตใจเราไม่ใช่สถานสงเคราะความลำบากใจ

 

ที่เราไม่สามารถปล่อยทิ้งเพราะจะเป็นปัญหาโลก

ไม่ไม่ไม่  ใจเราเป็นของเรา you know?

เก็บอะไรที่ไม่ดีมากไปก็ส่งผลเสียต่อสภาพจิตเรา

มาบั่นทอนพลังงานบวกในชีวิตเรา

 

มองดีๆมันคือไวรัสที่จะทำลายระบบของร่างกายและจิตใจเรา

แล้วเราจะเก็บไวรัสพวกนั้นไว้ทำไม what for?

ตัดทิ้งไปเลยค่ะ ถ้ามันยากที่จะตัดไปทุกอย่างไปในครั้งเดียว

ก็ค่อยๆเริ่มทีละอย่าง ทำไปที่ละเรื่อง เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองตามลำดับ

 

ใครจะว่าจะพูดอะไร ก็ไม่ต้องไปสนใจ เรารู้ตัวเราก็พอ