สุดท้ายคนที่อยู่กับเรา ก็คือ “ตัวเอง”

ทุกวันนี้เราต่างถูกห้อมล้อมไปด้วยเพื่อนฝูง ครอบครัวและคนที่เรารัก

ซึ่งเราก็รู้สึกดีและมีความสุขที่ได้ใช้เวลากับพวกเขา

 

แต่เคยคิดหรือมั้ยหากวันหนึ่งที่พวกเขาเหล่านั้นค่อยๆทยอยหายไป

เราจะรู้สึกอย่างไร?

เพราะบนโลกนี้ ไม่มีอะไรที่จะอยู่จีรัง และยั่งยืนหรอก

การได้พบ ในที่สุดก็ต้องจากกัน

เป็นเรื่องปกติของสัจจะธรรม

และการอยู่ต่อไปโดยรับรู้ว่าคนที่เรารักนั้นกำลังจะจากเราไปแล้ว

เราคงรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก และไม่ต้องการให้ทุกอย่างเป็นเช่นนั้น

สิ่งที่เราจะทำคือการรั้งคนที่เรารักให้อยู่กับเรานานที่สุด

แต่สุดท้ายไม่ว่าเราจะรั้งคนที่เรารักไว้ได้หรือไม่

สิ่งที่สำคัญของการมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ คือการอยู่คนเดียวให้ได้

ซึ่งก็คือการยอมรับความจริงว่าสิ่งต่างๆที่เราได้พบนั้น ไม่ยั้งยืนอยู่กับเราไปได้ตลอด

เพราะสุดท้ายคนที่อยู่กับเรา ก็คือ “ตัวเอง”