เราไม่จำเป็นต้องเสียเวลา “พิสูจน์คุณค่า” ของเรากับคนที่ “ไม่เห็นคุณค่า” ในตัวเรา

เรื่องบางเรื่องที่เข้ามาในชีวิตเรานั้น

บางทีเราก็ไม่จำเป็นหรอกนะที่จะต้องทนมันทั้งหมด

เพราะว่าชีวิตของเรายังมีอะไรอีกมากมายให้เราเผชิญ

แต่เราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะทนหรือไม่ทน

ถ้าเราคิดว่าเราไหวกับมัน เราก็สามารถที่จะทนได้

แต่ถ้าคิดว่าต่อให้เราทนมันก็ไม่มีประโยชน์ เราก็ไม่ควร

ที่จะทนกับมัน

การพยายามอดทนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรานั้น

มีแต่จะทำให้เราเหนื่อยและทุกข์ใจเปล่าๆ

ถ้าอันไหนที่มันหนักจนเกินไป เราก็แค่ปล่อยมันไปก็เท่านั้น

อย่าไปทนแบกมันเอาไว้เลย

เพราะบางปัญหาก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อให้เราแบกอยู่อย่างเดียว

แต่เราควรที่จะปล่อยมันวางลงบ้าง แล้วเราจะมีความสุขมากขึ้น