บางครั้งการที่เราใจดีเกินไป ก็อาจจะทำให้เขาไม่คิดที่จะเกรงใจเราเลย

การเป็นคนใจดีนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี

ไม่ว่าใครก็อยากที่จะคบหาหรือพูดคุยด้วย

แต่ก็มีคนบางประเภทที่เห็นว่าเราเป็นคนใจดี

ก็จ้องที่จะคอยเอาเปรียบหรือไม่เกรงใจเราเลย

อาจะเพราะว่าเราดูใจดีเกินไป เขาก็เลยไม่ยำเกรง

และไม่มีความเกรงใจต่อกันเลย

 

เพราะฉะนั้นการจะเป็นคนดี เป็นคนใจดี ก็ต้องเป็นให้พอดีๆด้วย

อย่าเป็นคนใจดีทุกอย่าง ใครทำอะไรให้ก็ไม่โกรธ เพราะเขาจะได้ใจ

วันข้างหน้าเขาก็จะทำแบบนั้นกับคุณอีก เพราะรู้ว่ายังไงคุณก็ไม่โกรธ

บางสถานการณ์เราก็ต้องหัดใจร้าย หัดเป็นคนเด็ดขาดและน่ากลัวบ้าง

ไม่อย่างนั้นเราก็อาจจะไม่ได้รับความเกรงใจจากใครเลย

 

อย่าพยายามเป็นคนใจดี เพื่อให้คนอื่นเอาเปรียบเรา

แต่จงเป็นคนใจดี เพราะเราต้องการสร้างมิตรภาพดีๆ

ใครดีมาเราก็ดีตอบ ใครร้ายมาเราก็ปล่อยเขาไป ไม่ต้องไปสนใจ