เรื่องบางเรื่องบางทีมันก็ไม่มีโอกาสเริ่มใหม่หรอกนะ

คนเรามักจะชอบทำผิดพลาดอยู่เสมอ เพราะพวกเขาคิดว่า

ต่อให้ทำผิดพลาดยังไง สุดท้ายพวกเขาก็มักจะได้รับ

โอกาสในการแก้ตัวอยู่เสมอ

แต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว บางครั้งโอกาสและ

การเริ่มต้นใหม่ ก็ไม่ได้มีให้เสมอไปหรอกนะ

 

อย่ามัวแต่ทำอะไรผิดพลาด เพราะคิดว่าจะมีโอกาส

ได้แก้ตัวเสมอ เพราะเรื่องบางเรื่องนั้นเราก็ไม่มีโอกาส

ได้แก้ตัวอะไรเลยด้วยซ้ำ

คือทำผิดพลาดแล้วก็คือทำผิดพลาดไปเลย

ไม่มีโอกาสให้แก้ตัวใหม่ เพราะฉะนั้นอย่า

มักง่ายหรือคิดว่าทุกๆเรื่องมีโอกาสครั้งที่ 2 ให้แก้ตัวเสมอ

เพราะถ้าคิดแบบนั้นคนก็มักจะไม่ใส่ใจอะไร

เพราะพวกเขาคิดว่ามีโอกาสให้แก้ตัวอยู่เสมอ

เลยไม่คิดที่จะคว้าโอกาสที่สำคัญนั้นไว้

 

สุดท้ายก็ไม่มีโอกาสในการแก้ตัว ในสิ่งที่ทำผิดพลาด

เพราะในตอนที่ยังมีโอกาส กลับไม่คิดที่จะรักษามันเอาไว้