อยากพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวที่สวยๆด้วยเงินตัวเอง

ตอนเด็กๆนั้น ไม่ว่าเราจะอยากไปที่ไหน

พ่อกับแม่ก็มักจะพาเราไปอยู่เสมอ

ต่อให้ต้องลำบากมากแค่ไหน ต้องหมดเงิน

ไปกับการเดินทาง การท่องเที่ยวมากแค่ไหน

พ่อกับแม่ก็ไม่เคยที่จะบ่นเลย

ในตอนนั้นเรายังเด็ก เรามีหน้าที่แค่ขอให้

พ่อกับแม่พาเราไปเท่านั้น เพราะเรายังไม่

สามารถหาเงิน หรือขับรถได้ด้วยตัวเอง

แต่พอมาวันนี้ วันที่เราพร้อมแล้วทุกอย่าง

เราก็อยากจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวที่สวยๆ ด้วยเงิน

ของเราเองที่เราหามา และด้วยตัวของเราเอง

 

มีสถานที่หลายที่เลย ที่พ่อแม่อยากไปแต่ไม่มี

โอกาสที่จะได้ไป เพราะพวกท่านต้องเก็บเงิน

เอาไว้ใช้จ่ายและเลี้ยงดูเราตอนเด็กๆ

 

พอมีโอกาสแน่นอนว่าเราก็อยากตอบแทนบุญคุณ

พวกท่าน โดยการพาไปเที่ยวยังสถานที่สวยๆที่

พ่อกับแม่ไม่เคยไป

 

นี่แหละคือสิ่งที่เราจะสามารถตอบแทนพ่อกับแม่ได้

ในวันที่พวกท่านยังอยู่กับเรา การได้พาพวกท่านไปเที่ยว

คงจะต้องมีความสุขมากๆแน่เลย เหมือนตอนที่พ่อกับแม่

พาเราไปเที่ยวตอนเด็กๆ …