การดูแลพ่อแม่นั้น ไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลูก

บุญคุณพ่อแม่นั้นยิ่งใหญ่ ตอบแทนแค่ไหนก็ไม่มีวันหมด

ท่านเลี้ยงดูเรามามอบความรักความใส่ใจ

มอบทั้งดวงใจของท่านให้เรา ดูแลจนเติบใหญ่

พ่อแม่นั้นขอเพียงเราสุขสบายและแข็งแรง

 

พวกท่านก็มีความสุขมากแล้ว

เมื่อเราโตขึ้นพวกท่านก้แก่ตัวลงตามกาลเวลา

 

เป็นเวลาที่เราต้องดูแลท่านและคอยอยู่เคียงข้างท่าน

บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นหน้าที่ที่ต้องตอบแทน

ที่จะต้องดูแลพวกท่านเมื่อเราโตขึ้น

แต่หากเรามัวมองว่าเป็นหน้าที่บางครั้งอาจจะทำให้เหนื่อย

 

เราท้อแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดสักเล็กน้อย

ให้มองว่ามันเป็นบุญมันคือการทำความดี

 

โดยที่ไม่มคำว่าหน้าที่มาบังคับให้ทำ

ทำเพราะเราอยากสร้างบุญอยากทำความดี

 

ชีวิตเราก็จะดีขึ้นเพราะการทำความดีต่อบุพการี

จะทำให้ตัวเรานั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรอบตัว