การพูดมีคุณค่า แต่หลายครั้ง การไม่พูด กลับมีคุณค่ายิ่งกว่า

บางคนพูดน้อยแต่น่าจดจำ

คำพูดมีคุณค่าทางใจและยังเป็นคำสอนและกำลังใจให้คนอื่น

บางครั้งเพียงคำพูดเดียวของใครสักคน

ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของที่ตกต่ำให้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้

 

คำพูดเป็นสิ่งที่มีค่าถ้าพูดให้ถูกที่ถูกเวลาและถูกคน

เพราะบางครั้งการพุดที่เราคิดว่าไม่มีอะไร

อาจจะเป็นสิ่งที่ร้ายและไม่สามารถให้อภัยได้สำหรับใครบางคน

ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครอบครัว คนรัก หรือคนใกล้ตัว

 

คำพูดมาอิทธิพลเสมอต่อคนฟัง

หากคิดว่าพูดแล้วอาจจะทำให้ใครเดือดร้อน

พุดแล้วอาจจะทำให้ใครเสียใจ

หรือถ้าพุดแล้วไม่สบายใจทั้งคนพูดและคนฟัง

 

การเลือกที่จะไม่พูดน่จะดีกว่า

เพราะไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเข้าใจความหมายของคำพูดที่คุณกำลังสื่อถึง

 

ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะจะเห็นตรงกันกับคุณ