จงมีความสุขกับชีวิตของตัวเอง โดยที่ไม่ต้องไป “เปรียบเทียบ” กับชีวิตของใคร

ถ้าเราต้องใช้ชีวิตของเราไปพร้อมๆกับการที่เรา

พยายามเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่น แบบนั้น

มันคงจะไม่มีวันมีความสุขหรอกนะ

อย่าลืมนะว่าชีวิตใครชีวิตมัน เราไม่สามารถ

เอาชีวิตของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับเราได้หรอก

เพราะทุกๆสิ่งหลายๆอย่างนั้น มันต่างกัน

 

บางทีหากเรามาลองใช้ชีวิตในแบบของเราเอง

โดยที่ไม่ต้องคอยไปเปรียบเทียบกับใคร ก็อาจจะทำ

ให้เรามีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ก็ได้นะ

ใช้ชีวิตในแบบของเรา ไม่ต้องไปคอยตามใคร

หรือพยายามที่จะไปแข่งขันกับคนอื่น

 

การที่เรามัวแต่เอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่น

นอกจากจะเป็นการกดดันตัวเองแล้ว ยังเป็นการบั่นทอนจิตใจ

ของตัวเราเองอีกด้วย เพราะการคิดแบบนั้นจะทำให้เรานั้น

ไม่มีความสุขในชีวิตได้อย่างแน่นอน

 

สิ่งที่เราต้องทำก็คือใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็น ไม่ต้องเอาชีวิตของเรา

ไปเปรียบเทียบหรือแข่งขันกับใคร แค่นี้เราก็มีความสุขได้แล้วล่ะ