บางคนดูใจดีแต่ไม่เคยเสียสละ บางคนดูใจร้ายแต่พึ่งพาได้เสมอ

การจะตัดสินคนนั้น เราต้องรู้จักเขาให้ดีเสียก่อน

ก่อนที่จะตัดสินเขาจากความรู้สึกของเราเอง

เพราะบางครั้งคนเราอาจจะมีอีกมุมที่เราไม่เคยเห็น

แต่เราก็ไปตัดสินเขาจากมุมที่เราเห็นเพียงมุมเดียว

 

คนบางคนต่อหน้าคุณอาจจะเป็นคนที่ดูใจดี

ใครๆก็อยากพูดหรืออยากรู้จัก

แต่พอจะให้ช่วยเหลืออะไร กลับบ่ายเบี่ยง

หรือปฏิเสธไม่ให้ความช่วยเหลืออย่างไร้น้ำใจ

แต่กลับบางคนแม้จะดูเป็นคนน่ากลัว

ดูใจร้ายในสายตาคนอื่น แต่พอเวลาใครมีปัญหา

เขาก็มักจะหยิบยื่นมือไปช่วยอยู่เสมอ

 

เพราะฉะนั้นอย่าพึ่งตัดสินใครจากแค่มุมเดียว

เพราะเขาอาจจะมีอีกมุมที่เราไม่เคยเห็นก็ได้

คนที่ใจดีบางทีอาจเป็นคนเสแสร้งแกล้งทำ

เพื่อให้คนอื่นมาชอบหรือเข้าหาพวกเขาเฉยๆ

 

แต่คนที่ดูใจร้าย อาจจะเป็นคนตรงไปตรงมา

แต่ทว่าเขาจริงใจและไม่เคยเสแสร้งก็เป็นได้

 

มองคนต้องมองหลายๆมุม อย่ามองแค่มุมเดียว

ไม่อย่างนั้นเราอาจจะเข้าใจผิดก็เป็นได้