ข้อดีของผู้ที่มี พี่น้องที่รักกันและเกื้อกูลกัน ชีวิตจะมีความสุขกว่าคนทั่วไป

หลานคนโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวที่มีพี่น้องเกื้อกูลกัน

เป็นดังเพื่อนที่คอยรับฟังและให้คำปรึกษา

แม้ว่าในช่วงเวลาใดพี่น้องก็คอยช่วยเหลือกัน

แต่กับบางครอบครัวที่ไม่ได้เกิดมาพี่น้องอาจจะไม่ค่อยแสดงออกมาก

 

หรืออาจะไม่ได้สนิทกับพี่น้องมาก ต่างคนต่างใช้ชีวิต

หรือบางคนอาจจะเป็นลูกคนเดียว

 

แล้วพวกเค้าจะมีความสุขน้อยกว่าหรา

ไม่เสมอไป เพราะบางคนมีเพื่อนที่ดีมีคนรอบข้างที่ดี

เปรียบเสมือนพี่เหมือนน้องคอยช่วยเหลือกันและกัน

ทั้งในยามทุกข์และสุข ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเกิดมาในครอบครัวแบบไหน

 

แต่อยู่ที่คนที่คบด้วยคนที่เราใช้ชีวิตด้วย

คนที่เกิดมามีครอบครัวที่รักกันก็เป็นโชคของคนคนนั้น

 

ส่วนคนที่ไม่โชคดีน้อยกว่าก็สามารถหาความสุขได้เอง

จากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั่นเอง