ใครๆ ก็อยากมี “ความสุข” มากกว่า “ความทุกข์”

ไม่ว่าใครต่างก็ต้องการความสุข มากกว่า

ความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแหละ

 

ไม่มีใครหรอกที่อยากจะมีแต่ความทุกข์

แล้วปฏิเสธความสุขที่เข้ามาในชีวิต

แต่ในบางครั้งนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะ

เลือกได้ว่าจะมีความสุขหรือมีความทุกข์

เพราะว่าบางครั้งเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตนั้น

ก็เข้ามาโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัว

 

แต่อย่างน้อยเราก็สามารถกำหนดมันได้

จากการใช้ชีวิตของเรา ว่าเราต้องการให้มัน

เป็นไปในทิศทางแบบไหน

 

ถ้าเราอยากมีความสุข เราก็ต้องหลีกเลี่ยงอะไรก็ตาม

ในชีวิตของเราที่ทำให้เราเป็นทุกข์ อะไรที่ทำให้เราเสียใจ

เราต้องห้ามเข้าไปยุ่งกับมันเด็ดขาด ไม่อย่างนั้นเราอาจจะ

ต้องเสียใจในภายหลังได้

 

การไม่เอาตัวเองไปหาเรื่องใส่ตัว อย่างน้อยก็ไม่ทำ

ให้เรานั้นต้องทุกข์ใจ หรือไม่สบายใจ

 

ทุกอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองล้วนๆ

ว่าเราอยากให้ตัวเราเองนั้นมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์

มันขึ้นอยู่กับผลการกระทำที่เราทำในชีวิตของเราเอง