รูปถ่ายเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้รู้ว่า…ช่วงเวลานั้นมีค่ามากแค่ไหน

หลายคนนั้นมักจะเลือกเก็บความทรงจำเอาไว้

ในรูปถ่าย เพราะอย่างน้อยมันก็ยังคงอยู่ถึงแม้

ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม

เมื่อเรากลับมาดูมันอีกครั้ง มันจะทำให้เรารู้สึกว่า

ช่วงเวลาในรูปถ่ายนั้นมันมีค่ามากแค่ไหน

 

เพราะต่อให้เราจะอยากย้อนกลับไปในอดีต

ตอนที่ถ่ายรูปนั้นแค่ไหน เราก็ไม่สามารถกลับไปได้

เป็นได้เพียงแค่อดีตและความทรงจำที่มีคุณค่าเท่านั้น

เพราะว่ารูปถ่ายเป็นสิ่งเดียว ที่จะทำให้เราได้รู้ว่า

ช่วงเวลานั้นมันมีค่ามากแค่ไหน เราอาจจะเก็บรูป

ช่วงเวลาดีๆนั้นเอาไว้ เพื่อที่วันข้างหน้าเราจะมาดูมันอีกครั้ง

การเก็บบันทึกความทรงจำไว้ในภายถ่าย ก็เพื่อที่จะทำให้เรา

ได้เห็นคุณค่าของช่วงเวลาที่ผ่านมา ว่ามันมีค่ามากแค่ไหน

เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความทรงจำดีๆ เราก็ควรที่จะเก็บมันเอาไว้

เผื่อวันหนึ่งเราคิดถึงมัน เราจะได้มีภาพถ่ายเอาไว้ดูให้หายคิดถึง