รักตัวเองให้มาก เพราะมันสำคัญมาก เวลาที่ “ไม่เหลือใคร”

ก่อนที่เราจะไปรักใคร หรือทุ่มเทให้ใครจนหมดใจนั้น

เราเคยลองกลับมาถามตัวของเราเองหรือเปล่าว่า

ทุกวันนี้ เรารักตัวเองแล้วหรือยัง?

การรักตัวเองนั้นมันสำคัญมากนะ เพราะว่าการที่เรา

ไปรักคนอื่น มันคือสิ่งที่ไม่แน่นอน สักวันหนึ่ง

เขาอาจจะหมดรักในตัวของเราแล้วก็ได้

แต่การที่เรารักตัวเองนั้น เราไม่มีวันหมดรัก

หรอกตราบใดที่เราไม่เลือกที่จะไม่รักตัวเอง

แบบนี้แหละที่มันมั่นคงและแน่นอนมากกว่า

 

เพราะฉะนั้นอย่ามัวเอาเวลาที่มีทั้งหมด ไปรัก

หรือทุ่มเทให้คนอื่นจนหมดหัวใจ จนแทบไม่เหลือ

อะไรไว้ให้รักตัวของเราเองเลยนะ

 

เพราะการรักตัวเองนั้นมันสำคัญมากจริงๆ

อย่างน้อยในวันหนึ่งที่เราไม่เหลือใครให้รัก

เราก็ยังสามารถที่จะรักตัวเราเองได้ โดยไม่ต้องอ้อนวอน

หรือขอร้องใดๆ เพราะมันคือตัวของเราเองยังไงล่ะ …