คนที่ไม่ยอมซื่อสัตย์กับสิ่งไหน หากทำอะไรก็ไม่มีวันเจริญหรอก

อย่างที่เขาพูดกันเป็นประจำว่า “ความซื่อสัตย์”

คือเครื่องหมายของคนดี อันนี้ยอมรับเลยว่าไม่เถียง

คนที่ซื่อสัตย์นั้น มักจะเป็นคนดี และยึดมั่นในความดี

ไม่ว่าจะเป็นซื่อสัตย์ในการใช้ชีวิต, ความรัก, หน้าที่การงาน

 

คนที่ไม่ซื่อสัตย์กับสิ่งไหนเลย หากคิดที่จะทำอะไร

ก็ไม่มีวันที่จะเจริญหรือสำเร็จผลไปได้หรอกนะ

เพราะพวกเขาไม่มีความซื่อสัตย์ต่อสิ่งไหนเลยในชีวิต

แม้แต่ตัวของพวกเขาเอง ต่อให้ทำอะไรก็ต้องล้มเหลว

เพราะความไม่ซื่อสัตย์ที่ติดตัวของเขา

 

ต่างจากคนที่ซื่อสัตย์ ที่ต่อให้เขาทำอะไร ก็มักจะสำเร็จ

และมีคนคอยช่วยเหลือและสนับสนุน เพราะคนที่ซื่อสัตย์

มักจะทำให้คนอื่นเชื่อใจ และมองเห็นในความดีของเขา

 

ไม่มีใครหรอกนะที่อยากจะเสวนาหรือคบหากับคนที่ไม่ซื่อสัตย์

เพราะคนพวกนี้ มีแต่จะทำให้ชีวิตคนใกล้ตัวตกต่ำลงไปเรื่อยๆ

แตกต่างจากคนที่ซื่อสัตย์ ที่มักจะทำให้คนที่อยู่ใกล้เขาเจอแต่สิ่งดีๆ