ถ้าผู้หญิงบอกว่ารัก นั่นคือ “ทั้งหมดของชีวิต” ของเธอแล้ว

เวลาที่ผู้หญิงรักและชอบใคร นั่นก็หมายความว่า

พวกเธอพร้อมที่จะฝากชีวิตไว้กับคนๆนั้นแล้วล่ะ

คำว่ารักของพวกเธอ นั่นก็คือ ทั้งหมดของชีวิตแล้ว

เราควรที่จะรักษาความรู้สึกนั้นเอาไว้ให้ดี

 

เพราะหากวันไหนที่พวกเธอรู้สึกว่ามันไม่ใช่ขึ้นมา

หรือรู้สึกหมดรักขึ้นมา ก็ยากที่จะกลับมารักแบบเดิมได้

ความรู้สึกมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากนะ

ตอนที่พวกเธอยังรู้สึกว่าพวกเธอรักคุณ ก็จงดูแลรักษา

ความรู้สึกนั้นเอาไว้ให้ดีเถอะ

 

เพราะหากคุณทำลายความรู้สึกนั้นขึ้นมาเมื่อไหร่

ก็ยากที่จะได้ความรู้สึกแบบนั้นกลับมาจากพวกเธอ

 

อย่าคิดที่จะทำลายความรู้สึกนั้น หรือทำให้พวกเธอ

ต้องผิดหวังที่มารักคุณเลยนะ แต่จงทำให้เธอรู้สึกว่า

เธอโชคดีแค่ไหนที่ได้รักกับคุณ แบบนั้นจะดีกว่า