รักไปแล้ว เลือกไปแล้ว ไม่คิดจะมีใหม่แล้ว

เวลาที่เราตัดสินใจเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิต

นั่นหมายความว่าเราต้องการเขาคนนั้น มาเป็น

คู่ชีวิตของเราจริงๆ

มันเป็นเรื่องยากนะ ที่จะเปลี่ยนไปเป็นคนอื่น

ทั้งๆที่เราเลือกคนๆนี้ไว้แล้ว และเราต้องการแค่คนๆนี้

 

เพราะว่าถ้าเรามอบความรักให้ใคร เราก็อยากจะรักคนๆนั้น

และใช้ชีวิตไปกับคนๆนั้นไปจนแก่เฒ่า ไม่คิดที่จะมีใครใหม่

เพราะในเมื่อเรารักเขาไปแล้ว เราเลือกเขาไปแล้ว

เราก็ต้องดูแลและรักเขาให้มาก ให้สมกับที่เขายอมรับในตัวเรา

 

อีกอย่างนับวันเราก็ยิ่งแก่มากขึ้น อายุมากขึ้น ภาระหน้าที่มากขึ้น

รักใครก็อยากจะรักไปนานๆ ไม่คิดที่จะอยากคบๆเลิกๆหรอกนะ

มันเสียทั้งเวลา เสียทั้งความรู้สึกเปล่าๆ

 

ถ้าเราโตมากพอ เราจะเข้าใจว่าการได้รักใครสักคนๆไปนานๆนั้น

มันดีกว่าการเปลี่ยนแฟนบ่อย หรือรักใครหลายๆคนพร้อมกันเสียอีก